Zoeken

Typ hieronder een trefwoord in om te zoeken binnen onze website.

Zoek binnen onze website

Resultaten 1 - 8 van 8

Sorteer op

Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten'

gepubliceerd op: 27-02-2015

 | 

Artikel

Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016-2021. De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart. Ook externe...

Calamiteitenzorg

gepubliceerd op: 29-09-2015

 | 

Artikel

Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Wanneer calamiteiten plaatsvinden, speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding. Waterschap Rivierenland is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten.

Baggeren

gepubliceerd op: 16-07-2019

 | 

Artikel

Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn. Om bijvoorbeeld regenbuien op te vangen en af te voeren. Ook moet water goed door watergangen kunnen stromen. Zo komen sloten,...

Peilbesluiten, beslissingen op maat

gepubliceerd op: 06-03-2008

 | 

Artikel

Op deze pagina vindt u informatie over peilbesluiten van Waterschap Rivierenland.

Waterbeheer

gepubliceerd op: 13-06-2018

 | 

Artikel

Het waterschap werkt aan voldoende en schoon water. hier treft u een overzicht aan van projecten op het gebied van waterbeheer.

Maaien

gepubliceerd op: 17-06-2019

 | 

Artikel

Waterschap Rivierenland gaat de watergangen en dijken maaien in het gehele waterschapsgebied. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal het waterschap ook de wegbermen en wegsloten maaien (het waterschap is in dit gebied namelijk de wegbeheerder op...

Voldoende water

gepubliceerd op: 19-12-2013

 | 

Artikel

Nederland ligt in een rivierdelta. We merken het meteen als het water stijgt. Maar ook een tekort aan water is nadelig. Bijvoorbeeld voor veehouders die hun vee moeten drenken. Waterschappen hebben een belangrijke taak in watermanagement. Waterschap Rivierenland...