Varen op vaarwegen

Beschrijving

In artikel 3.2 lid 4 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 is een algemeen verbod opgenomen om zich zonder vergunning van het bestuur met een vaartuig voortbewogen door mechanische kracht op oppervlaktewateren te bevinden. In hoofdstuk 4 van de keur zijn specifieke verboden ten aanzien van de vaarwegen in beheer van het Waterschap Rivierenland opgenomen.

In algemene regel WT18 is opgenomen in welke gevallen vrijstelling wordt verleend van dit vaarverbod op vaarwegen.

Voor de Linge, de gekanaliseerde Linge, het Kanaal van Steenenhoek en de Korne geldt bovendien een ligplaatsverbod. Informatie over het innemen van een ligplaats op de Linge vindt u op de pagina  "Ligplaats innemen op de Linge".

Stremming vaarwegen

Wilt u een evenement, wedstrijd of een andere activiteit uitvoeren, waarbij een vaarweg geheel of gedeeltelijk wordt gestremd, dan hebt u een ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement nodig. U kunt deze ontheffing aanvragen bij het waterschap. Neem vooraf contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via e-mailadres: vergunningen@wsrl.nl.

Aanpak

Wilt u gemotoriseerd gaan varen en voldoet u aan de criteria en voorwaarden van algemene regel W18?

U hoeft u geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen.

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden algemene regel W18?

Dan is het gemotoriseerd varen in uw geval niet toegestaan en is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervoor vergunning te krijgen. Neem hiervoor contact op met het waterschap. 

Wilt u een activiteit uitvoeren, waarbij een vaarweg geheel of gedeeltelijk wordt gestremd?

 Neem dan contact op met het waterschap. 

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving).

Zie ook

De folder Goede reis over de Linge bevat informatie om het varen plezierig en veilig te laten verlopen.

Voor meer algemene en praktische informatie over varen: klik hier.