Wateroverlast en klimaat centraal bij bezoek deltacommissaris aan Land van Maas en Waal

6 juni 2019 Deltacommissaris Peter Glas brengt, op uitnodiging van Waterschap Rivierenland, een bezoek aan het Land van Maas en Waal op 12 juni 2019. Hij bezoekt deze dag onder andere Breedeweg in de gemeente Berg en Dal. Tegelijkertijd wordt als één van de eerste regio’s in Nederland het manifest ‘Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal’ ondertekend.

Wateroverlast gemeente Berg en Dal

Extreme regenval zorgt voor wateroverlast op verschillende locaties binnen de gemeente Berg en Dal. Wateroverlast helemaal voorkomen kan niet, maar verminderen kan wel. De gemeente en Waterschap Rivierenland zijn bezig om samen met inwoners de wateroverlast aan te pakken en ze starten in het dorp Breedeweg. De wateroverlast, effecten van de genomen én nog te nemen maatregelen staan tijdens het veldbezoek centraal.

Ondertekening ‘Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal’

In de afgelopen jaren is in de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal hard gewerkt aan dé RAS, de ‘Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal’! Het manifest wordt tijdens het RAS-congres op 12 juni in Wijnbouwcentrum Groesbeek ondertekend door de verschillende partijen. Naast de deltacommissaris geven dagvoorzitter Margot Ribberink (presentator, voormalig (weervrouw, ambassadeur Operatie Steenbreek en klimaatexpert), Jan Willem Burgmans (Heijmans) en Rob Jaspers (de Gelderlander) tijdens het congres hun kijk op de regionale aanpak van een klimaatbestendige regio.

Wat is een Regionale Klimaat Adaptatie Strategie?

Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting. Kortom een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De afgelopen twee jaar is er door de zeven gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, West Maas & Waal, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn in de regio op dit terrein ondertekenen het manifest waaronder ZLTO, Staatsbosbeheer, de gezamenlijke Nijmeegse woningcorporaties, Gelderse Natuur en Milieu Federatie, De Bastei, Spectrum Elan, GGD Gelderland-Zuid, de Klok Groep, Branchevereniging voor ondernemers in het groen, K3 Delta, Nederzand en Leisurelands.