Droogte nu pas ten einde in Lent

11 maart 2019 Pas nu, maanden na de droogte van 2018, is het peil in de Lentse plassen zo ver hersteld dat Waterschap Rivierenland de laatste mobiele pompen heeft weggehaald. Die waren nodig om water in de singels te houden. Maandagavond 11 maart is in LUX in Nijmegen het eerste politieke verkiezingsdebat over Waterschap Rivierenland.

Door de opmerkelijk lange periode van droogte en door de lage waterstanden op de Waal kwamen de Lentse plassen water tekort om met de bestaande gemalen de singels in de Nijmeegse Waalsprong te vullen. De singel dreigden droog te vallen. Om stankoverlast, vissterfte en natuurschade te voorkomen, plaatste het waterschap in augustus meerdere pompen. Ook zijn de singels inmiddels grotendeels voorzien van een kleibodem, die beter water vast houdt.

Nauwelijks hoogwater

De verwachting was dat de pompen enkele maanden nodig zouden zijn; het werd ruim een half jaar. Dat het zo lang duurde, heeft te maken met de Waal en het grondwater. Op de Waal was deze winter nog nauwelijks zulk hoogwater dat er kwel ontstond, waarmee de singels zich vullen. Tegelijk viel deze winter niet zoveel neerslag dat het grondwater zich snel kon herstellen.

Verkiezingsdebat 11 maart bij LUX Nijmegen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Extreem weer en klimaatverandering zijn belangrijke thema’s in de verkiezingsdebatten over Waterschap Rivierenland op 11 maart in Nijmegen en op 12 maart in Gorinchem. In Nijmegen vindt het debat plaats om 20.00 uur in LUX, onder leiding van Hans Etman en met kenners Jeroen Rijke (klimaatverandering) en Johan Bakker (energie opwekken).