Controle van vrachtverkeer op 15-tons wegen

29 maart 2019 Het Waterschap Rivierenland wil samen met de politie en gemeenten in de Alblasserwaard de komende tijd gaan handhaven op de zogeheten 15-tonswegen. Een groot aantal wegen in de regio is te smal, hebben geen stevige ondergrond en zijn vaak niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer.
Vrachtverkeer wordt bij controles gewogen op een weegbrug.

Er zijn klachten over trillingshinder en problemen met de verkeersveiligheid. Op de smalle wegen ontstaan door de combinatie van vrachtwagens en fietsers, vaak verkeersonveilige situaties. Daarnaast kan het zwaar verkeer trillingen veroorzaken waar de bewoners hinder van kunnen ondervinden. Zwaar vrachtverkeer is hierdoor niet gewenst.

Verkeersveiligheid waarborgen

Waterschap Rivierenland controleert, in samenwerking met de gemeentes en de politie de naleving van de regels op de 15-tonswegen. De controles vinden plaats op wegen waar klachten zijn of schade is ontstaan.  Het doel van de controles is om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te waarborgen. Het vrachtverkeer dat wordt gecontroleerd gaat onder begeleiding naar een weegbrug in de omgeving. Op de locatie wordt een weging uitgevoerd en vindt er controle plaats van de (voertuig)documenten.

Samenwerken loont

 

Waterschap Rivierenland en drie gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) werken aan een verkeersveilige regio. De Regio AV maakt een punt van 0 verkeersslachtoffers, dit is de slogan van Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland.