Waterberging en natte natuur Lexmond bijna gereed

28 januari 2019 De aanleg van 0,6 hectare waterberging bij Lexmond is bijna gereed. Sinds november is er gegraven, begin februari worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.
De waterberging grenst aan de bebouwde kom van Lexmond.
Het graven van de waterberging, eind 2018.

Meer ruimte om extreme hoosbuien op te vangen en tegelijk de natuur vooruit helpen. Dat doen Waterschap Rivierenland en de gemeente Vijfheerenlanden samen in Lexmond, achter de brandweerkazerne aan de Driemolensweg.Met het project dienen gemeente en waterschap verschillende doelen, samen dragen zij de kosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Simon Opic, via s.opic@wsrl.nl