Vooraankondiging: Laatste openbare inschrijvingen voor pachten agrarische percelen 2019

10 april 2019 Op dinsdag 30 april 2019 zijn agrariërs van harte welkom om tijdens de openbare inschrijvingen bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel in aanmerking te komen voor de pacht van agrarische percelen van het waterschap.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven. In november 2018 heeft de eerste ronde van gunning plaatsgevonden. In februari de tweede ronde. Nu worden voor 2019 de allerlaatste percelen gegund.

Drie agrarische kavels

Er worden op 30 april 2019 drie agrarische kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen, gelegen in de Uiterwaarden in Well. De grootte van de kavels varieert. Het gaat om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning toegewezen en ontvangt hier een pachtovereenkomst voor.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 8 maanden, van 1 mei 2019 t/m 31 december 2019. Alleen agrarische ondernemers binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Hoe verder?

Medio half april 2019 volgt via www.wsrl.nl nadere informatie over de exacte situering van de percelen, voorwaarden, bepalingen en inschrijfformulieren. Vervolgens vindt de openbare inschrijving plaats op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel op 30 april 2019 tussen 12.00 en 12.30 uur.

Vragen

Heeft u op dit moment vragen? Neem contact op met Team Grondzaken, Moniek Evers, Tel: (0344) 649 182, e-mail: grondzaken@wsrl.nl.