Laatste openbare inschrijvingen voor pachten agrarische percelen 2019

7 februari 2019 Op dinsdag 19 februari 2019 zijn agrariërs van harte welkom om tijdens de openbare inschrijvingen bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel in aanmerking te komen voor de pacht van vier agrarische percelen van het waterschap.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven. In november 2018 heeft de eerste ronde van gunning plaatsgevonden. Op 19 februari 2019 worden de, voor 2019, laatste percelen gegund.

Vier agrarische kavels
Er worden in februari 2019 vier kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen in Herwijnen, Erichem en Zuilichem. De grootte varieert van circa twee tot ruim zes hectare. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 10 maanden (1 maart 2019 t/m 31 december 2019). Alleen agrarische ondernemers binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Hoe werkt het?
De openbare inschrijving is op:
Datum: dinsdag 19 februari 2019
Inleveren inschrijving: tussen 12.00 en 12.30 uur
Kavelnummers: 19 t/m 22 (Herwijnen, Erichem en Zuilichem)
Opening inschrijvingen in openbaarheid: vanaf circa 12.45 uur
Waar: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zaltbommel, Onderlangsweg 3 in Zaltbommel

Situering van de kavels en procedure

Kavelnr.

Kad. gem

Sectie

Nummer

Grootte

Locatie

19

Herwijnen

V

92

± 02.85.60 ha

Tiendweg
Herwijnen

klik hier voor het inschrijfformulier en voorwaarden

20

Herwijnen

V

563

± 02.13.35 ha

Tiendweg
Herwijnen

klik hier voor het inschrijfformulier en voorwaarden

21

Buren

Q

423

± 06.44.61 ha

Erichemsewal

Erichem

klik hier voor het inschrijfformulier en voorwaarden

22

Brakel

K

1369

± 03.80.00 ha

Nabij Leendertdijk

Zuilichem

klik hier voor het inschrijfformulier en voorwaarden

Meer informatie over de procedure vindt u hier in de ‘voorwaarden en bepalingen pacht  2019’.

Het inschrijfformulier kan in een gesloten envelop  o.v.v. Waterschap Rivierenland Inschrijving Pacht KAVEL (kavelnummer noteren) tussen 12.00 en 12.30 uur, worden ingeleverd door overhandiging van de envelop aan de medewerker van het waterschap (Team Grondzaken), die de opening van de enveloppen coördineert. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, maak dit dan kenbaar via Team Grondzaken 0344 649 113.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Moniek Evers van Team Grondzaken, 0344 649 113.