Jaarbeeld 2018 ‘Een jaar van uitersten’: bekijk het overzicht

28 januari 2019 2018 is de boeken in gegaan met veel hitte-, zon en droogterecords. Maar in januari startten we eerst met hoogwater. Om met deze uitersten op een juiste wijze in de toekomst om te blijven gaan, moeten we hier als waterschap op voorbereid zijn.

In het Jaarbeeld 2018 treft u een selectie in beeld en video aan van de projecten, uitvoeringsmaatregelen en bijzonderheden volgens het Waterbeheerprogramma uit 2018. Zo zorgen we ervoor dat we voor nu én in de toekomst onder alle omstandigheden kunnen zorgen voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Bekijk hier het Jaarbeeld 2018 ‘Een jaar van uitersten’.

Ook kunt u direct kiezen voor het onderwerp van uw keuze:
1. Cover
2. Voorwoord door Arie Bassa
3. Dijken
4. Kadeverbeteringen
5. Hoogwater en droogte
6. Innovatie en energie
7. Klimaat
8. Waterkwaliteit
9. Flora en fauna
10. Educatie en internationale kennisdeling
11. Colofon