Game en gastles voor Waterschapsverkiezingen

16 januari 2019 Waterschappen en de waterschapsverkiezingen zijn vaak onbekend terrein voor middelbare scholieren of mbo’ers. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactief spel.

De lessen starten met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden, en vormen de leerlingen het bestuur van een waterschap. Ze maken keuzes over waarin wordt geïnvesteerd en waar geen geld voor is. Ook onderhandelen ze met andere waterschappen om problemen op te kunnen lossen. Het spel laat de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit.

Praktische informatie

Het lesprogramma duurt 2 lesuren van 45 minuten. De leerlingen vormen drie teams. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les. Er zijn geen kosten aan het programma verbonden.

De gastles en game zijn geschikt voor bovenbouw vmbo, havo, vwo en het vak burgerschap op het MBO.

Aanmelden en informatie

Scholen kunnen de game en het lespakket gratis aanvragen. Bij de aanvraag kunnen docenten aangeven of ze een gastdocent willen uitnodigen. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.