Arnhem Klimaatbestendig organiseert Klimaatcafé over voedsel & klimaat

3 december 2018 Donderdag 13 december van 20.00-21.30 uur organiseert Platform Arnhem Klimaatbestendig een klimaatcafé met als thema: Kunnen we Arnhem Klimaatbestendig eten?

Onze keuzes in voeding en de manier waarop we het verbouwen en vervoeren zijn van grote invloed op ons klimaat. Mede door onze voeding bepalen we hoe zwaar we het milieu belasten en daarmee het klimaat beïnvloeden. Ook kunnen we ons voedsel inzetten om de stad aantrekkelijker en klimaatbestendiger te maken. Deze schijnbaar onderbelichte, maar wel cruciale aspecten van voedsel komen aan de orde tijdens het Klimaatcafé op donderdagavond 13 december.

Hoofdspreker van de avond is Noël van Dooren, lector Voedsellandschappen in Stedelijke Regio’s aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Zijn lectoraat richt zich op een duurzame stedelijke leef-, woon- en werkomgeving mede dankzij voedsellandschappen. Van Dooren zal tijdens het Klimaatcafé ingaan op de bodemaspecten van voedsellandschappen in de stedelijke omgeving, op de gevolgen van dieetkeuzes op onze landbouw en op een meer regionale voedselketen. Vervolgens wordt met enkele deskundige en de zaal in gesprek gegaan over de Arnhemse situatie.

Zoals gebruikelijk wordt het programma afgesloten met inspirerende pitches en een gezellige netwerkborrel om met elkaar na te praten.

Datum: donderdag 13 december 2018
Tijd: 20.00 - 21.30 uur, deuren open 19.30 uur
Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20
Entree gratis

https://www.arnhemklimaatbestendig.nl