Waterschap test hoogwaterkering Afgedamde Maas

21 september 2018 Op woensdag 26 september test Waterschap Rivierenland de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas. Met deze schuif wordt tijdens hoogwater op de Maas voorkomen dat het waterpeil in de Afgedamde Maas te hoog wordt. Gedurende de afsluiting is het scheepvaartverkeer gestremd.
De Kromme Nol in gesloten toestand, bij een eerdere test in 2017.

Ieder jaar test Waterschap Rivierenland hoogwaterkering Kromme Nol ter hoogte van Wijk en Aalburg. Deze stalen hefdeur, 52 meter breed en 9 meter hoog, zorgt er tijdens hoogwater op de Maas voor, dat het waterpeil in de Afgedamde Maas niet te hoog wordt.

Tijdens de test kijkt het waterschap of de kering klaar is voor de winter: de techniek moet werken en onder water controleren duikers de drempel op beschadigingen en of de schuif goed sluit.

Stremming scheepvaart

Als gevolg van het sluiten van de hoogwaterkering Kromme Nol zal op 26 september het scheepvaartverkeer van 08.30 uur tot 13.00 uur zijn gestremd. Rivierbeheerder Rijkswaterstaat zal de sluiting op gebruikelijke wijze communiceren.

 

Duizend kilometer dijken en kades

Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en ook nog eens ruim 500 kilometer kleinere dijken en kades.