Waterschap Rivierenland blijft water inlaten vanuit rivieren

17 augustus 2018 Het neerslagtekort in Nederland houdt aan. Waterschap Rivierenland moet de komende tijd het waterpeil in sloten en vaarten blijven aanvullen met rivierwater om aan de watervraag te kunnen voldoen. Het huidige beregeningsverbod tussen 9:00 en 18:00 in ons beheergebied (met uitzondering van de Noordwaard) blijft vooralsnog van kracht.
Nemen van monsters voor onderzoek blauwalg

Door de benodigde inlaat van water uit de Maas en Afgedamde Maas komt er lokaal veel blauwalg in oppervlaktewater voor. Dit is het geval in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena.

Waterschap Rivierenland heeft onderzoek gedaan naar de aard van de blauwalg en de verspreiding daarvan. De resultaten geven geen aanleiding om te stoppen met inlaten van rivierwater voor voldoende water in het rivierengebied.

Voorzichtig bij contact met oppervlaktewater

Het waterschap raadt aan om in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena direct contact met oppervlaktewater (pootje baden, gewassen besproeien, het drenken van vee, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden.

Wilt u zwemmen? Zwem uitsluitend in aangewezen zwemwater. Deze locaties zijn te herkennen aan de blauwe informatieborden en staan op de landelijke website zwemwater (www.zwemwater.nl).