Schapen mogen de dijk weer op

27 augustus 2018 Schapenhouders in het rivierengebied kunnen hun dieren weer laten grazen op de dijken. Door de recente neerslag is de grasmat weer sterk genoeg.
Tot 15 oktober kunnen schapen weer op de dijk grazen. Daarna bestaat opnieuw de kans op schade, in het natte winterseizoen.

Vanwege de aanhoudende droogte vroeg Waterschap Rivierenland half juli aan schapenhouders om droge dijken te ontzien. Op een kaalgegraasd talud konden schapen de grasmat beschadigen. Aan dat verzoek is goed gehoor gegeven. Nu het regent, groeit het gras weer voldoende aan. Tussen 15 oktober en 1 april moeten de schapen zoals gebruikelijk weer van de dijk, om schade in de natte wintermaanden te voorkomen.

Nog steeds droog

Afgelopen weekend is het beregeningsverbod met oppervlaktewater ingetrokken. Het waterschap kan het waterpeil voldoende handhaven. De droogte is nog niet voorbij; zo staat deze week het water in de Rijn, Waal en Merwede historisch laag.