Voldoende water in rivierengebied bij toenemende droogte

6 juli 2018 De droogte in Nederland neemt toe. Dankzij de grote rivieren leidt dat in het rivierengebied nog niet tot tekorten. Waterschap Rivierenland laat vanuit de grote rivieren extra water in het gebied en houdt dat langer vast.
Droogte in het rivierengebied

De huidige droogte komt maar eens in de 20 jaar voor. Het contrast is groot met het hoogwater op de grote rivieren van afgelopen januari.

Droogte wordt uitgedrukt in het 'neerslagtekort'; dat is in Nederland nu 177 millimeter en loopt op. Doorgaans bereikt het tekort aan het eind van de zomer zo'n 100 millimeter. Dankzij de aanvoer van water uit de grote rivieren is de situatie in het rivierengebied gunstiger dan in hoger gelegen delen van Nederland.

Maatregelen als onttrekkingsverboden uit oppervlakte- of grondwater zijn in het beheergebied van Waterschap Rivierenland niet aan de orde. Wel pompt het waterschap nu vanuit de grote rivieren extra water in het gebied. Met stuwen en gemalen wordt het water langer vastgehouden.

Verwachting

Waterschap Rivierenland houdt de situatie scherp in de gaten. De verwachting is dat de waterstand in de grote rivieren nu nauwelijks verder daalt, dankzij neerslag in het buitenlandse stroomgebied van Rijn en Maas. Neerslag in Nederland blijft voorlopig uit. Dat kan betekenen dat het waterschap in de polders van de Alblasserwaard preventief kades gaat inspecteren op scheurvorming.

Bij droog en warm weer kan de waterkwaliteit achteruit gaan. Daarom benadrukt Waterschap Rivierenland om alleen te zwemmen in officiële zwemlocaties. Daar controleert het waterschap in de zomer regelmatig de waterkwaliteit, om bijvoorbeeld blauwalg op tijd te signaleren. Kijk op www.zwemwater.nl voor een overzicht van officiële zwemlocaties en de meest recente informatie over de kwaliteit van het zwemwater.

Lees meer over droogte en het waterschap.