Controle onderhoud dijken Waterschap Rivierenland

7 juni 2018 Vanaf 18 juni 2018 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden worden gecontroleerd.
Het waterschap controleert het maaiwerk van eigenaren en gebruikers van dijkpercelen vanaf 18 juni.

Met deze ‘zomerschouw’ controleren onze dijkbeheerders of de particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn. Doel van het maaien is het behoud van een sterke grasmat op de dijk. Die sterke grasmat draagt eraan bij dat de dijk goed bestand is tegen hoge waterstanden op de rivier. Ook is het controleren van de dijk op schades beter mogelijk als deze gemaaid is.

Maaien

Eigenaren en gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel moet zijn opgeruimd en alle distels en brandnetels verwijderd. Onze dijkbeheerder controleert of dit gereed is vanaf 18 juni 2018.

Op tijd beginnen

Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het alsnog uit, op kosten van de betreffende eigenaar of gebruiker. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. Met elkaar kunnen we werken aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.

Informatie

Lees hier meer over hoe we maaien in het rivierengebied. Heeft u vragen over de schouw, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de heer H. Knotter (0344) 64 90 90.