Waterschap Rivierenland sluit aan bij Statiegeld Alliantie

15 mei 2018 Om zwerfvuil tegen te gaan, sluit Waterschap Rivierenland zich graag aan bij de Statiegeld Alliantie, die pleit voor het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flessen.
De Statiegeld Alliantie telt inmiddels honderden partners, waaronder veel overheidsorganisaties.
In maart was de Vuilvisdag in de Alblasserwaard.

Zwerfafval hoort niet in ons water en ook niet op onze bermen en dijken. Het brengt schade aan de natuur en kleine plastic deeltjes kunnen in onze voedselketen terecht komen. Waterschap Rivierenland werkt aan schoon water, voor mensen, voor de natuur en voor bedrijven. Het terugdringen van zwerfafval door het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes levert een bijdrage aan een duurzame circulaire economie. Hier sluit Waterschap Rivierenland zich graag bij aan.

Zwerfvuil langs rivieren en sloten

Plastic flesjes en blikjes vormen op dit moment zo'n 40 procent van het zwerfafval. Na de laatste hoogwaterstanden in de maand januari van dit jaar moesten we langs de grote rivieren in ons gebied veel plastic afval opruimen. Maar ook binnendijks vormt zwerfvuil langs sloten en weteringen een probleem. Op verschillende locaties werkt het waterschap mee aan opruimacties, zoals de Vuilvisdag in de Alblasserwaard.

Pleidooi voor statiegeld

Belgische en Nederlandse Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk pleidooi vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen aan de Nederlandse en Belgische regeringen. Reycling Netwerk Benelux nam het initiatief voor het Statiegeldalliantie.