Start maaiwerk van sloten en weteringen

15 mei 2018 Vanaf 1 juni maait Waterschap Rivierenland de belangrijkste sloten en weteringen in het gebied. Met het jaarlijkse maaionderhoud wordt voorkomen dat ze dichtgroeien en er wateroverlast ontstaat.
Vanaf 1 juni maait Waterschap Rivierenland de belangrijkste sloten en weteringen.

Het maaiwerk gebeurt omdat de grote sloten en weteringen (de A-watergangen) belangrijk zijn voor een goede waterhuishouding. Grondeigenaren en pachters aan dit water moeten de werkzaamheden toelaten en het maaisel op hun grond ontvangen.

Het waterschap maait de A-watergangen later in het jaar nog één of twee keer. Bij de kleinere sloten (B-watergangen) is het onderhoud de verantwoordelijkheid van de aangrenzende grondeigenaren. Bij de schouw in het najaar controleert het waterschap dit onderhoud.

Meer informatie over het maaionderhoud vindt u hier.