Metingen te water voor baggerwerk Beuningen en Ewijk

15 mei 2018 In mei en juni laat Waterschap Rivierenland de toestand van sloten en weteringen in Beuningen en Ewijk. Mogelijk ook in uw tuin, als die grens aan het water. De metingen bepalen of en hoe er wordt gebaggerd in 2019 en 2020.
De meetwerkzaamheden gebeuren vanaf een boot, als het water breed is. Is het smal, dan gebeurt het vanaf de oever.

De metingen worden tot eind juni uitgevoerd door adviesbureau Niebeek Milieumanagement met apparatuur die locaties vastlegt in GPS. Meestal gebeurt dat in duo’s; op breed water vanuit een boot, op smal water vanaf de oever. Het kan voorkomen dat metingen plaatsvinden in uw tuin.

Waar worden de metingen uitgevoerd?

Op deze kaart ziet u in welk gebied de metingen worden uitgevoerd.

Meer informatie

Zodra de meetresultaten leiden tot een besluit over baggeren, informeert het waterschap u daarover. Naar verwachting komt er een informatieavond voor eigenaren van woningen en percelen aan het water, over de werkzaamheden en of uw wensen daarin een plek kunnen krijgen.

Met vragen kunt u contact opnemen met projectleider Nico Maat, n.maat@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 92 53.