Waterschap Rivierenland viert 15-jarig lustrum met talkshow: Het klimaat draait door

23 maart 2017 Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Waterschap Rivierenland kwamen op 23 maart zo'n 200 bestuurders naar Tiel voor de talkshow Het klimaat draait door. Dijkgraaf Roelof Bleker en presentratrice Sophie Hilbrand gingen met tafelgasten in gesprek over de ernst van klimaatverandering. Vijf thema’s passeerden de revue: Hoe urgent is het? Doen we al genoeg? Hoe organiseren we de samenwerking? Wat is de rol van de burger? Hoe maken we ruimte voor innovatie?

Thema een: Urgentie

Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal:
“Het klimaatakkoord in Parijs is geweldig. Is nu niet meer een overheidsdingetje; het komt nu ook vanuit bedrijven en burgers. Maar we zijn ons nog niet bewust hoe urgent de problematiek is. Er is een verviervoudiging nodig van het tempo van de afgelopen jaren: in 2025 alle bussen energieloos, in 2035 alle auto’s emissieloos, nieuwe wijken niet meer aansluiten op gas.”

Lisette de Senerpont Domis van het Nederlands Instituut voor Ecologie:
“Voor velen is het nog een abstract probleem. Het is niet voor nu en onmiddellijk. Daarbij worden weer en klimaat door elkaar gehaald. We moeten beseffen dat wij de laatste generatie vormen die iets kan doen. Anders geven we het door aan onze kinderen. Dan komen er op termijn wateroorlogen en gevechten om brandstoffen.”

Thema twee: Doen we al genoeg?

Berno Strootman, rijksadviseur Fysieke Leefomgeving:
“Nederland gaat op de kop. Energie komt niet langer vanuit de grond, maar net als vroeger uit het landschap. Van energieneutraal moeten we naar energie producerend, iedereen, ook waterschappen.”

Annemieke Nijhof, CEO van Tauw:
“We moeten groot denken en op elke schaal aan de slag gaan, ook dichtbij en klein. Het gaat niet om in stand houden, beheren, maar om veranderen: geen rioolbeheerders maar rioolveranderaars. Geen project mag de markt op zonder klimaatdoelstelling. Het begint intern; daar moeten we ‘ontschotten’, onverwachte combinaties maken.”

Thema drie: Samenwerken in de keten

Sander Meijerink van de Radboud Universiteit:
“We moeten onderscheid maken tussen adaptatie en mitigatie. Adaptatie gaat goed. Mitigatie kan beter. Op dat gebied kunnen we veel leren van het buitenland. Kijk maar naar zoetwatervoorziening in Australië. In de publieke ruimte gebeurt veel. Burgers moeten volgen.”

Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen:
“Op gebied van ruimtelijke ordening zou er een Deltaprogramma 2 moeten komen dat opgepakt wordt door de waterschappen. Ga programmeren en uitvoeren, lokaal en regionaal. Change agents zijn nodig; mensen die niet in een structuur zitten en kunnen verbinden. Die het vertrouwen genieten van verschillende partijen.”

John Jacobs van de gemeente Rotterdam:
“Hittestress wordt een enorm probleem. In Rotterdam proberen we daarom bij elk werk in de buitenruimte klimaatadaptatie mee te nemen. Dat lukt lang niet altijd. We bellen aan in straten. Het gaat vaak om kleine maatregelen die we op grote schaal uitvoeren.”

 

Thema vier: Rol van de burger

Chris Poelen, agrariër:
“Bij ons in het Rijk van Nijmegen is niet altijd voldoende water voorhanden. Dan wordt je wel uitgedaagd om geen water te verspillen.”

Marieke van Andel-Meerman, inwoner aan de dijk:
“Ik ben 35 jaar en maak mijn derde dijkverzwaring mee. Nu worden de omwonenden voor het eerst betrokken. Wij hebben daar energie voor, want we willen de dijk niet alleen steviger, maar ook mooier.”

Joop Hofman, directeur participatiehuis Rode Wouw:
“Er leven veel ideeën onder burgers. Zijn vaak kleine initiatieven. Overheden kunnen hen helpen bij de verbeelding. Ze hebben een duwtje nodig. Gaat vaak niet om geld, gaat om meedenken.”

 

Thema vijf: Klimaatverandering vraagt om innovatie

Marjan Kreijns, innovatiemakelaar TU Delft:
“Innoveren en ondernemen zijn werkwoorden. Moet je doen. Met z’n allen.
Als wij koploper willen blijven, dan moeten we vernieuwen. Het begint bij jonge, creatieve geesten. Overheden kunnen hun rol pakken als launging customer.”
Met inspirerende voorbeelden van John van Boxel, Steffan Norberhuis, Fien Dekker en Eldert Besseling.

 

Dijkgraaf Roelof Bleker:
“Na alle inspirerende voorbeelden is het verleidelijk om postitief te eindigen. Maar we beseffen nog niet goed wat op ons afkomt. Laten we de positieve energie insteken om als change agents met elkaar aan de slag te gaan.”