Waterschap Rivierenland - homepage

Wat doet het waterschap

Sloot van medewerker op een sluis

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken in het rivierengebied.

Regel het met het waterschap

Foto van medewerker op hoofdkantoor Waterschap Rivierenland

Moet u iets afhandelen met het waterschap? Een overzicht van producten en diensten.

Bij u in de buurt

Foto's van medewerkers

Benieuwd wat er in uw buurt speelt als het gaat om schoon water en veilige dijken? Hier maken we het zichtbaar.

Onderhoud sloten

Foto van medewerkers die aan het schouwen zijn

Eigenaar van grond die grenst aan een sloot? In sommige gevallen bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd tijdens de Schouw.

Uitgifte dijkpercelen

Foto talud dijk

Ook in 2018 geeft Waterschap Rivierenland weer dijkhellingen uit in het Rivierengebied.

Uitgifte dijkpercelen 2018

Keur en legger

Tuinder bij sloot met sproei installatie

De keur bevat regels rond dijken en watergangen. Op de Leggers staan de watergangen en dijken waarop de Keur van toepassing is.

Keur en leggers

Waterschapsbelasting

Foto dijkversterkingswerkzaamheden

Elk jaar ontvangt u een aanslagbiljet voor waterschapsbelasting. Waar betaalt u voor?

Waterschapsbelasting

Contact

Telefoonnummer: (0344) 64 90 90.
E-mail: info@wsrl.nl.

Calamiteiten of vervuiling van oppervlaktewater kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week, telefonisch doorgegeven via (0344) 64 90 90.

Contact