Ondiepe scheuren door droogte in kades Alblasserwaard

10 juli 2018 Bij preventieve inspecties aan kades in de Alblasserwaard trof Waterschap Rivierenland vandaag enkele ondiepe scheuren aan, als gevolg van de aanhoudende droogte. De scheuren vormen geen risico en het waterschap houdt ze in de gaten. De kades bestaan uit klei, dat is bij droogte sterker dan veen.
Dijkwachten meten een ondiepe scheur in een kade bij Kinderdijk.
Briefing van de dijkwachten op gemaal in Kinderdijk.
Ondiepe scheuren, de boezemkade kan dit goed hebben.
inspectie van boezemkade bij Kinderdijk.

Bij aanhoudende droogte kunnen kades uitdrogen. Met name bij veenkades is dat een risico, want droog veen is minder sterk dan droge klei. De kades in de Alblasserwaard bestaan uit klei. Dat is sterk, zeker waar er water tegenaan staat. De droge bovenkant kan scheuren vertonen, daarom startte het waterschap vandaag met preventieve inspecties.

Dijkwachten vonden een handvol ondiepe scheuren. “Dat is geen verrassing. Onze kades zijn droog, maar nog steeds stevig”, zegt specialist waterkeringen Hans Knotter. Het waterschap besluit nog hoe vaak de inspecties worden herhaald.

Uitzonderlijk

De huidige droogte is uitzonderlijk, doorgaans loopt het neerslagtekort op tot ongeveer 100 millimeter in september. Deze week loopt het tekort op richting 200 millimeter. Als de droogte aanhoudt, kan het waterschap kades beregenen of het waterpeil verhogen. In de afgelopen dagen liet het waterschap al extra water in de Alblasserwaard.

Te voet over de kade

Bij de inspectie controleren dijkwachten in drietallen de kades te voet. Dat gebeurt periodiek. Het waterschap controleert de kades langs de belangrijkste boezems en watergangen in de Alblasserwaard, zoals de Hooge Boezems van de Over- en Nederwaard, het Grote of Achterwaterschap, de Ammersche Boezem, Smoutjesvliet, Oude Zederik en het Kanaal van Steenenhoek.

Meer over droogte en hitte in rivierenland lees je hier.