Welkom

Welkom op de website Dijkbewaking van Waterschap Rivierenland.

 

In tijden van erg hoog water op de rivieren en hoogwater vanuit zee gaat het waterschap over tot bewaking van de dijken. Dat is nodig omdat bij extreem hoogwater er van alles kan gebeuren: het rivierwater schuurt langs het dijktalud en kan de dijk beschadigen. Ook drijven er grote en zware objecten met het water mee, zoals boomstammen. Wanneer die tegen de dijk botsen, ontstaan beschadigingen die de dijk kunnen verzwakken. Een ander risico is zand dat onder de dijk wegspoelt.

Op het hoofdkantoor van het waterschap in Tiel komen de calamiteitenteams bijeen; verspreid gebied worden dijkposten ingericht en operationeel.

Vanuit deze dijkposten gaan patrouillelopers op pad. en zij houden op de dijken de situatie nauwlettend in de gaten. Wanneer zij schade of iets verdachts aan de dijk signaleren, dan melden zij dat direct bij de dijkpost. Van hieruit wordt actie ondernomen.