Over de organisatie

De dijkbewakingsorganisatie komt in actie wanneer er hoogwater dreigt op de grote rivieren. De situatie is dan dusdanig dat de zaken niet meer in de normale bedrijfsvoering kunnen worden afgehandeld. Er zijn extra mensen, middelen en materialen nodig.

Op het hoofdkantoor te Tiel komen de calamiteitenteams bijeen. In eerste instantie alleen het WAT (Waterschaps Actie Team).  Wordt de situatie dreigender dan komen ook het WOT  (Waterschaps Operationeel Team) en mogelijk ook het WBT  (Waterschaps Beleids Team) in actie. Zij coördineren de hoogwateracties. In het gebied worden een of meerdere dijkposten operationeel, afhankelijk van waar de dreiging zich voordoet. Vanuit deze posten gaan dijkpatrouilles op pad en hier liggen noodmaterialen gereed om snel te kunnen handelen.

De calamiteitenorganisatie ziet er als volgt uit:

De dijkposten

Waterschap Rivierenland heeft zes dijkposten. Ze zijn als volgt verspreid over het werkgebied van het waterschap: 

  1. Dijkpost Druten - Heersweg 29 - 6651 BP Druten
  2. Arnhem-Zuid - Drielsedijk 25 - 6841 HJ Arnhem
  3. Zaltbommel - Onderlangsweg 3 - 5301 KN Zaltbommel
  4. Tiel - Simon Stevinstraat 2 - 4004 JV Tiel
  5. Sleeuwijk - Robijnsweg 15 - 4254 LB Sleeuwijk
  6. Groot-Ammers - Wilgenweg 2 - 2964 AM Groot Ammers (Deze dijkpost heeft 3 steunpunten: Kinderdijk, Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam)

Is een dijkpost ingericht, dan is daar de volgende bezetting:

Schademeldingen

De dijkwachten speuren op hun dijkvak naar schades en andere mogelijke bedreigingen aan de dijk. Wanneer zij iets ontdekken melden zij dit aan de dijkpost. Aan de hand van diverse vragen en antwoorden krijgt de dijkpost informatie over de schade. Als deze ernstig is, volgen maatregelen zoals bijvoorbeeld het leggen van zandzakken. Als de situatie te omvangrijk is neemt het WAT op kantoor de zaak over. 
In schema ziet dit er als volgt uit: