Oefening, training, opleiding

OTO staat voor Opleiden, Trainen en Oefenen. OTO is belangrijk voor zowel de teams op kantoor als de mensen op de dijkposten. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in OTO, met als resultaat dat oefeningen steeds beter verlopen. Men weet beter wat de eigen taken zijn en wat men van elkaar mag verwachten. Men weet elkaar ook gemakkelijker te vinden. Het uiteindelijke doel is dat alle patrouillelopers gecertificeerd zijn.

Maar oefenen, trainen  en opleiden blijven noodzakelijk om hoogwater snel en doeltreffend het hoofd te bieden, ieder jaar opnieuw. Hoogwater kan  jarenlang achterwege blijven. Maar als waterschap weten we als geen ander dat we op onze hoede moeten blijven. Het kan er zomaar ineens zijn. 

Sluitingen van coupures

Waterschap Rivierenland heeft ruim 50 coupures. Dat zijn verlagingen in de waterkering. Bij hoogwater worden deze gesloten. En dat sluiten wordt regelmatig geoefend. Ieder jaar komen er circa 5 coupures aan bod, om te zien of de materialen compleet en in goede staat zijn, of de samenwerking met gemeenten en aannemers goed verloopt, enz. Ook deze oefeningen maken deel uit van het OTO-programma.

Hieronder een aantal documenten die gebruikt worden bij OTO: