Wanneer opschalen

Bij hoogwater schaalt het waterschap op: extra mensen en middelen worden vrijgemaakt om het hoogwater het hoofd te bieden. Het kan gaan om hoogwater op de grote rivieren, maar ook om hoogwater als gevolg van stormvloed op zee. Dit laatste kan zich voordoen in het westelijke deel van ons werkgebied. Het opschalen gaat in fasen die worden bepaald door waterstanden op de rivieren.

Afhandelbaar binnen

dagelijkse routine

De eerste coupures sluiten

 • Lobith 14,00 m
 • Krimpen a/d Lek/Dordrecht 1,50 m

Fase 1

WAT in actie

 • Lobith 15,00 m
 • Sambeek ben. 12,10 m
 • Krimpen a/d Lek/Dordrecht 2,20 m

Fase 2

Dijkposten ingericht 

Beperkte dijkbewaking (door medewerkers waterschap)

WOT in actie

 • Lobith 16,15 m
 • Sambeek ben. 12,40 m
 • Krimpen a/d Lek / Dordrecht 2,50 m

Fase 3

Dijkposten ingericht

Permanente dijkbewaking (medewerkers en vrijwilligers)

WBT in actie

 • Lobith 16,90m
 • Sambeek ben.  14.00 m
 • Krimpen a/d/ Lek  2,80 m
 • Dordrecht 2,70 m

Fase 4

Dijkposten ingericht

Permanente dijkbewaking (medewerkers en vrijwilligers)

Regionale aanpak tussen waterbeheerders

 • Lobith 17,65 m
 • Sambeek ben. 14,40 m
 • Krimpen a/d Lek 3,20 m
 • Dordrecht 3,20 m


Foto: Het calamiteitencentrum op het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel. Van hieruit wordt de bewaking van de dijken gecoördineerd.