Patrouillelopers: Rechten en verwachtingen

Bij de dijkbewaking worden burgers ingeschakeld wanneer het dreigend begint te worden (fase 3 van de opschaling). Zij gaan dan met medewerkers van het waterschap mee de dijk op, op patrouille. Patrouillelopers zijn tijdens hoogwater de oren en ogen van het waterschap. Wat verwacht het waterschap van deze vrijwilligers? En wat heeft het waterschap voor hen geregeld als het gaat om verzekering, vergoeding, enz.? Hieronder een aantal vragen met antwoorden.

 

1. Wat verwacht het waterschap van mij als patrouilleloper?

•    Feeling met water en dijken;
•    gevoel voor verantwoordelijkheid;
•    bij nacht en ontij inzetbaar (zie verderop);
•    aanwezigheid bij oefeningen en bijeenkomsten;
•    leeftijd vanaf 18 jaar;
•    goede conditie (meerdere dagen achtereen 10 km kunnen lopen);
•    stressbestendig;
•    woont bij voorkeur binnen het waterschapsgebied;
•    goede plaatselijke bekendheid is een pré;
•    bereid tot inzet in 2-ploegendienst van 12 uur;
•    beschikking over eigen vervoer.

 Waterschap Rivierenland én uw collega patrouillelopers rekenen op uw inzet. We willen daarom dat u aanwezig bent op de geplande bijeenkomsten en oefeningen zodat u altijd op de hoogte blijft van ontwikkelingen en uw kennis op het gewenste niveau blijft.

2. Ben ik verzekerd tegen ongevallen?       

Vrijwilligers in de dijkbewakingsorganisatie lopen een verhoogd veiligheidsrisico. Hiervoor heeft het waterschap een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Ook heeft het waterschap een aansprakelijkheidsverzekering als uw vervoersmiddel schade oploopt tijdens uw patrouille werk. Wel is het zo dat hierbij in eerste instantie de eigen verzekering moet worden aangesproken. De eventuele nadelen die hieruit ontstaan (b.v. terugval in no-claim) kan dan worden geclaimd.

3. Hoe regel ik mijn inzet voor de dijkbewaking met mijn werkgever?   

Voordat u zich aanmeldt bij de dijkbewakingsorganisatie moet u dit melden bij uw werkgever zodat hij/zij hiervan op de hoogte is. In geval van calamiteit wordt u namelijk gewaarschuwd en moet u zich beschikbaar houden. Uw werkgever moet voor uw aanmelding al beslissen of dit mogelijk is.

4. Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de dijkbewaking?  

Na uw aanmelding volgt u eerst een cursus Dijkwacht. Deze bestaat uit 3 dagdelen die op zaterdagochtenden worden gegeven.  (Bij elkaar: 12 uur)
Elk jaar zijn er twee bijeenkomsten:
•    een dijkpostbijeenkomst in mei-juni om nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen en kennis op te frissen; 3 uur
•    een grootschalige oefening buiten met de hele dijkbewakingsorganisatie waarbij verschillende oefendoelen moeten worden bereikt (bijvoorbeeld het speuren naar schades). 5 uur
Deze bijeenkomsten plannen we ruim van tevoren zodat u hier rekening mee kunt houden. Soms is er een onverwachte alarmeringsoefening waarbij we willen kijken op hoeveel mensen we bij snelle opschaling kunnen rekenen.
Welke materialen verzorgt het waterschap, zodat ik patrouille kan lopen?
Het waterschap verstrekt op de dijkpost de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
•    Regenkleding
•    Veiligheidshesje
•    Laarzen
•    Handschoenen.
Op de dijkpost krijgt u een patrouillekist mee met een aantal spullen die u tijdens een patrouille nodig heeft, zoals een zaklamp, meetlint, een EHBO-doos, enz.


Foto: De kist met spullen die een dijkpatrouille meekrijgt. 

Zelf zorgt u voor voldoende warme kleding.

5. Staat er een vergoeding tegenover?  

Als vrijwilliger krijgt u van het waterschap een onkostenvergoeding:
•    Per opleidingsbijeenkomst ontvangt u € 25,00;
•    Tijdens een calamiteit ontvangt u € 15,00 per uur;
•    De kosten van uw mobiele telefoon die u maakt tijdens de inzet kunt u ook indienen
•    Voor reiskosten krijgt u € 0,33 per kilometer.
Naar aanleiding van een ingevulde presentieformulier of declaratieformulier worden de betalingen uitgevoerd.

6. Waar word ik ingedeeld?  

 We delen u in op de dijkpost het dichtst bij uw woonplaats. Tijdens een calamiteit kan het wel eens voorkomen dat er een tekort aan patrouillelopers elders in het gebied is. We vragen u dan of het mogelijk is dat u op die betreffende dijkpost kunt meewerken.