Dijkpalen

Net zoals langs snelwegen, staat er ook op onze rivierdijken om de zoveel meter een paaltje. Op de rivierdijken is ieder dijkpaaltje voorzien van ons logo en een code. Wat betekent die code en waarom zijn die paaltjes zo belangrijk?

Foto: Een dijkpaal aan de Maasdijk bij Heerewaarden. HM staat voor Heerewaardense Maasdijk

De code op een dijkpaal geeft aan welke plek op de dijk het precies betreft. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld om aan te geven waar precies het onderhoud aan een stuk dijk moet plaatsvinden. Of waar, bij hoogwater, schade is gesignaleerd. Zo kunnen snel én op de juiste plaats maatregelen genomen worden. 

Uniek

Alle 5000 dijkpaaltjes op onze dijken zijn voorzien van een unieke code. Die bestaat altijd uit een combinatie van twee letters, drie cijfers en een punt. Bijvoorbeeld RW083. of AW175. De letters geven aan om welk stuk dijk het gaat. RW bijvoorbeeld staat voor het dijkvak Rossum-Wilhelminasluis, AW staat voor dijken rondom de Alblasserwaard. Het cijfer 083 geeft aan dat dit het 83e bordje is, vanuit Rossum gerekend. De cijfers zijn van de oude codering, uit de tijd van de rechtsvoorgangers van het huidige Waterschap Rivierenland. Daarmee blijft de koppeling behouden met de nummering in de archiefstukken en die op oude kaarten.

De punt aan het einde van de code heeft ook een functie. Wordt een dijk bijvoorbeeld langer door een dijkverlegging, dan wordt de punt vervangen een letter. Als dit plaatsvindt ter hoogte van dijkpaal RW083., dan komen er extra dijkpalen met de codering  RW083a, RW083b, enz. De rest van de dijkpalen kan dan de oorspronkelijke codering behouden.

Foto: Een dijkpaal aan de Waaldijk nabij de zuivering Zaltbommel. RW staat voor het dijktraject Rossum - Wilhelminasluis. 

Meten met verschillende maten

De plaatsbepaling op de dijken met behulp van paaltjes is eeuwenoud. Op de meeste dijken in ons gebied staan de paaltjes om de 100 meter. Maar niet overal.  In de Alblasserwaard staan ze om de 198,5 meter. Deze bijzondere maat is terug te voeren op een oude afstandsmaat, wellicht de Rijnlandse Roede.

Op de Diefdijk is het weer anders. Daar staan ze om de 250 meter.

Foto: Op de Waalkade in Zaltbommel is het plaatje van de dijkpaal verwerkt in de kademuur.

 

Foto: Deze dijkpaal staat op de Rijndijk te Millingen, op de grens met Duitsland. ME staat voor het dijktraject Millingen - Erlecom.