Regelgeving

De regelgeving voor Waterschap Rivierenland is vastgelegd in verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het waterschap zich moeten houden. U kunt door middel van de zoekfunctie alle verordeningen (waaronder de Keur) en beleidsregels opzoeken en inzien.