Werkzaamheden zuivering

Op verschillende plekken in het rivierengebied werken wij aan beheer en projecten op het gebied van zuivering van rioolwater.
Foto werkzaamheden aan afvalwatertransportselsel.

Waterschap Rivierenland zuivert in het rivierengebied al het afvalwater wat u thuis gebruikt en door afvoerputje en toilet wegspoelt. Hiervoor beheren wij 39 waterzuiveringsinstallaties, 184 rioolgemalen en 538 km persleiding.

Preventief onderhoud is nodig om installaties in goede staat te houden. Daarnaast wordt een gedeelte gerenoveerd zodat ze voldoen aan NEN normen en ARBO normen. Het waterschap werkt aan het verder automatiseren van rioolzuiveringsinstallaties. Hierdoor kunnen ze op afstand worden bediend. Door besturing op afstand en slimmere gegevensverwerking kan het zuiveringsproces van rioolwater nog beter worden geanalyseerd en gestuurd. Dit levert besparingen op.

Projecten

Meer informatie

Lees meer over onze kerntaak Zuivering rioolwater.