Vergunning of melding?

Veel werkzaamheden in de buurt van een dijk, water of een weg in het beheer van het waterschap, zijn niet zonder meer toegestaan. Op deze pagina leest u per onderwerp of een melding of een vergunning nodig en mogelijk is.
Staat uw onderwerp er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
E-mail: vergunningen@wsrl.nl.
Voor meer (algemene) informatie klik op onderstaande links.