Uitgifte dijkpercelen 2018

11 oktober 2017

In 2018 geeft Waterschap Rivierenland weer dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van gras en op voorkomende locaties voor het beweiden van schapen. In oktober 2018 worden de trajecten gepubliceerd in de regionale vak- en weekbladen en op de internetsite van Waterschap Rivierenland.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die sturen naar Mailbox Uitgifte Dijkpercelen: uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl.