Subsidie waterbesparende maatregelen agrariërs

Agrarische bedrijven in het Rivierengebied kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen.

Waarom deze regeling?

Het klimaat verandert. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Waterschap Rivierenland heeft samen met ZLTO en het Deltafonds hiervoor deze regeling opgezet, allereerst voor het zuidelijke deel (zuidelijk gelegen van de Waal), van ons beheergebied.

Loading the player

Voor wie geldt de regeling?

De subsidieregeling is momenteel opengesteld voor agrarische bedrijven in het zuidelijk van de waal gelegen gebied van het beheergebied van het waterschap (zie kaart). In het Noordelijk gebied (zie kaart) is deze regeling momenteel nog niet opengesteld. Voor dit gebied kunnen nog geen aanvragen worden ingediend. Geïnteresseerden die hun bedrijf hebben in het Noordelijk deel kunnen hun naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan het projectsecretariaat . Als de regeling wordt opengesteld in het Noordelijke deel zullen zij hierover worden geïnformeerd en wordt dit kenbaar gemaakt op deze webpagina.

Welke maatregelen worden vergoed?

De stimuleringsregeling geldt voor nieuw aan te leggen innovatieve waterbesparende maatregelen. De volgende maatregelen worden vergoed onder specifieke voorwaarden:

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de te nemen maatregel:

  • Maatregelen met een potentieel hoog (meer dan 15-20%) waterbesparend effect of hoge mate van innovativiteit: 40% subsidiabel.
  • Maatregelen met een lager waterbesparend effect: 25% subsidiabel.

Naast procentuele vergoedingen zijn er vaste vergoedingen voor waterbesparende maatregelen.

De maximale vergoeding is €35.000 euro per bedrijf.

Voor Rivierenland-Zuid is in het totaal € 820.000 euro beschikbaar. Voor Rivierenland-Noord is in totaal € 650.000 beschikbaar. Subsidies worden verstrekt op basis van ‘wie het eerste komt, die het eerste maalt’.

Tot wanneer loopt de subsidie?

De stimuleringsregeling loopt tot eind 2021, of eerder als het budget is uitgeput.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Vul het aanvraagformulier subsidieverlening in. Vul indien van toepassing ook het Machtigingsformulier in. Stuur ingevulde en ondertekende formulieren naar:

Waterschap Rivierenland
t.a.v. Projectsecretariaat Plannen
Postbus 599
4000 AN TIEL

Of per mail naar subsidies@wsrl.nl

Bekijk hier de juridische informatie van de regeling.

Bekijk hier de informatiefolder. 

Persoonlijk advies

Wilt u een persoonlijk adviesgesprek voordat u het formulier invult? Neem daarvoor contact op met Henk van Sommeren, 0653 – 208034 of e-mail: h.van.sommeren@wsrl.nl.

Vragen?

Voor verdere vragen, neem contact op met Jessi de Coninck, 0344-649449 of email: j.de.coninck@wsrl.nl.