Over het waterschap

Het rivierengebied: gevormd door overstromingen, met eindeloos slingerende dijken en overal water. Een van de mooiste gebieden van Nederland. Maar door het vele water ook kwetsbaar. Leven met water in het algemeen, en de strijd ermee in het bijzonder, vormt al eeuwen dit gebied en bewoners. Letterlijk en figuurlijk. In de voorhoede van deze strijd staan de waterschappen. Inwoners kiezen uit hun midden bestuurders die hen vertegenwoordigen in deze eeuwenoude overheidsinstellingen. Deze instellingen zijn gevormd als noodzaak voor het leven en werken in een rivierdelta met zijn verschillende bewoners en belangen. In het rivierengebied zorgen bestuur en medewerkers van Waterschap Rivierenland voor schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken. Zij doen dit onder andere door zorg te dragen voor dijk- en waterbeheer en het zuiveren van rioolafvalwater.

Organisatie

Foto hek Waterschap Rivierenland

Hier vindt u informatie over hoe Waterschap Rivierenland is georganiseerd.

Organisatie

Taken

Foto medewerker op stuw

Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken. Concreet behelst dit een aantal taken.

Taken

Ons bestuur

Foto van beëdiging algemeen bestuur 2015

Informatie over het Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden).

Bestuur

Decentrale regelgeving

Foto van medewerkers die dijk controleren

Regelgeving en verordeningen van Waterschap Rivierenland.

Decentrale regelgeving

Jongeren

Jeugdwaterschap

Als jongere kun jij je hard maken voor water! Of wellicht wil je een opleiding 'in water'.

Jongeren

Leren over water

Foto van meisje dat hoofd onder water heeft gestoken vanuit boot

een overzicht van alle educatieve materialen en/of activiteiten van Waterschap Rivierenland.

Leren over water

Brochures en publicaties

Voorkant brochure rondom water

Waterschap Rivierenland geeft diverse folders, brochures en nieuwsbrieven uit over zijn taken en werkzaamheden.

Brochures en publicaties

Innovatief waterschap

1_geotextiel_klein.jpg

Waterschap Rivierenland werkt zo slim, snel, goedkoop en duurzaam mogelijk. Nieuwe oplossingen en technieken zijn daarbij essentieel

Innovatief waterschap

Fietsen en wandelen

Foto's van fietsers op dijk

Maak via onze fiets- en wandelroutes kennis met het werk van het waterschap.

Fietsen en wandelen

Erfgoed

Kaart Culemborg - Vianen circa 1780

De rijke geschiedenis van het waterschap liet zijn sporen na in archieven en het landschap.

Erfgoed: zeven eeuwen strijd met het water in rivierenland