Door landbouw schoner water

4 mei 2017 Landbouw en goed waterbeheer kunnen tegengestelde belangen hebben. Het waterschap hanteert waterpeilen die geschikt zijn voor de landbouw. Maar deze zijn niet altijd optimaal voor goed waterbeheer. Bestrijdingsmiddelen en meststoffen zijn bijvoorbeeld ongunstig voor de waterkwaliteit. Met waterteelt onderzoeken we hoe juist landbouw een bijdrage kan leveren aan schoon water en goed waterbeheer.
Waterteelt langs een sloot

Zo werkt het

Het waterschap voert onderzoeken en pilots uit voor deze vormen van landbouw:

  • als nazuivering bij zuiveringsinstallaties;
  • in droge waterbergingsgebieden. Dit brengt voedsel en meer bewustzijn voor landbouw en water;
  • in natte waterbergingsgebieden. Bijvoorbeeld voor de teelt van vissen of watergewassen;
  • door derden in onze watersystemen. De boer mag de revenuen hebben in  ruil voor beheer en onderhoud;
  • bij hogere grondwaterstanden in veenweidegebieden;
  • in of nabij ecologische verbindingszones. Dat is door de huidige strikte functiescheiding, er is natuur en er is landbouw, erg vernieuwend.

Waar toegepast

  • Bij de zuivering in Geldermalsen hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van nazuivering met agrarische opbrengst. De resultaten daarvan zijn positief. Maar dit gebied is niet de meest optimale plek. We gaan daarom kijken welke zuivering geschikter is.
  • Voor de pilots met droge en natte waterbergingsgebieden hebben we een paar locaties op het oog.
  • Voor de andere pilots zijn op dit moment nog geen locaties in beeld. Suggesties zijn welkom!

Betrokken partijen

Stichting Van Akker naar Bos

Wageningen Universiteit