Met waterkracht energie opwekken

De EQA-stuw is een combinatie van een stuw en een waterrad dat zichzelf van stroom voorziet. Dus geen dure betonconstructie of ijzeren vijzels, maar hergebruik van materialen, een slim waterrad en ingebouwde intelligentie. Daarmee is de EQA-stuw een goedkoop en duurzaam alternatief voor de standaard stuw.
Plaatsing van de EQA-stuw in Ommeren

Zo werkt het

Het waterrad heeft een schoepvorm. De afstand tussen de schoepen is zodanig dat de energieopbrengst maximaal is en vissen er veilig langs kunnen zwemmen. Software in het rad meet voortdurend de energiestromen in het water en bepaalt in welke positie het rad moet staan voor de hoogste energieopbrengst. Iedere tien minuten wordt het rad automatisch in deze ideale positie gebracht. Al bij een verval van 20 cm kan de stuw zichzelf van voldoende stroom voorzien. En mocht het water te hard stromen, dan wordt het rad automatisch uit het water getild. Zo kan het toerental nooit te hoog kan worden. De EQA-stuw is een doorontwikkeling van de EQA-box, die energie kan opwekken uit stromend of vallend water.

Waar toegepast

  • stuw in Ommeren
  • stuw naast het gemaal in Alphen aan de Maas

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut en uitvoerder:  EQA Projects
  • Launching Customer:  Waterschap Rivierenland

Lees ook

Waterschap Rivierenland haalt energie uit water (1 maart 2017)