Amateur-meteorologen helpen bij waterbeheer

Waterschap Rivierenland zorgt voor passende peilen in onze watergangen. Daarbij zijn nauwkeurige en lokale weersgegevens van groot belang om de inzet van gemalen van tevoren te kunnen inschatten. Waar we eerst nog overal zelf regen- en meteogegevens verzamelden, maken we nu ook gebruik van de gegevens die amateur-meteorologen ons aanleveren Een mooie vorm van burgerparticipatie waardoor we de inzet van gemalen nog beter kunnen voorspellen en plannen.
De locaties van de amateurstations (klik voor vergroting)

Zo werkt het

De amateur-meteorologen verzamelen thuis met hun meetapparatuur allerlei gegevens, zoals windsnelheid, regenval en temperatuur. Deze gegevens worden geautomatiseerd overgedragen aan het waterschap, die ze als input gebruikt om de inzet van de gemalen te voorspellen.

Waartoegepast

Het verzamelen van meteo-gegevens vindt verspreid door ons gehele beheersgebied plaats. Op bovenstaande afbeelding is aangegeven waar.

Betrokken partijen

  • Launching Customer:  Waterschap Rivierenland
  • Uitvoerder: afdeling Onderhoud van Waterschap Rivierenland
  • Partner: Solino