Fietsen en wandelen

Via onderstaande routes door de prachtige landschappen van het rivierengebied maakt u kennis met het werk van het waterschap.

Fietsroutes

Waterliniefietsroutes

Deze fietsroutes voeren langs historische objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderweg krijg je een beeld van de werking van het watersysteem dat zorgde voor het onder water zetten (inunderen) van land.

Download de Routeplanner app

Download dan de Routerplanner app van de Fietsersbond. Met deze app kun je de twee onderstaande routes fietsen. De app geeft niet alleen de route aan, maar geeft ook informatie over de waterwerken terwijl je erlangs fietst. Je kunt ook zelf routes maken met de app.

Rondje Loevestein

Deze route ligt in het meest zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fietsend langs gemalen, sluizen, molens batterijen en kazematten beleef je het verleden en zie je wat hedendaags waterbeheer inhoudt. In de folder is de route te zien.

Rondje Diefdijk

De Diefdijk is in de 13e eeuw aangelegd en in de 19e eeuw opgenomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De dijk is onlangs versterkt, tegelijk is een aantal militaire objecten uit de periode van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hersteld of gereconstrueerd. Fietsend tussen de dijken, uiterwaarden, natuur, forten, groepsschuilplaatsen en batterijopstelplaatsen beleef je de geschiedenis volop. In de folder is de route te zien.

NB Er staat een verkeerd jaartal in de folder. In 1277 werd de Zouwedijk aangelegd, als afgrenzing van de Alblasserwaard. Pas daarna, en wel in 1284, werd besloten tot aanleg van de Diefdijk.

 

Er zijn nog 2 routes in deze serie. Kijk hiervoor op www.waterliniemuseum.nl/fietsroutes.

Dijkgeheimen

Dijkgeheimen... Daarmee sta je oog in oog tijdens deze twee nieuwe fietsroutes door het Land van Maas en Waal. Tochten langs prachtige stadjes aan het water, kastelen, boerderijen en oude steenfabrieken. Hoofdrolspelers zijn dijken, gemalen en sluizen. En mysterieuze dijkmagazijnen, die tijdens de route tot leven komen…

Je bekijkt het rivierenlandschap met de ogen van steenovenvolk in de steenfabrieken van weleer. Of met de ogen van gravende muskusratten, alerte dijkbeheerders, mensen in watersnood of machtige kasteelheren...

Fietsroute dijkgeheimen

Wandelroutes

Boerenwandelpad

Wandelen door het boerenland van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal is een mooie belevenis. U kunt kennismaken met het boerenleven anno nu door bedrijven te bezoeken en op plekken te komen waar u normaal aan voorbij loopt. Daarnaast komt u een en ander te weten over het water- en dijkbeheer in dit gebied...

Wandelroutes Boerenwandelpad