Waterplannen

Veilig leven voor mensen, dieren en planten. Het waterschap kan daar aan bijdragen door in het hele rivierengebied te zorgen voor schoon water en voldoende water. Niet alleen direct achter de dijken, de in nabijheid van sloten en rivieren, maar ook in een stad of binnen de gemeentelijke grenzen. Om de waterhuishouding hier op orde te houden, stelt het waterschap met iedere stad of gemeente een zogeheten waterplan op.

Maatregelen en ambities

Het waterplan bestaat uit maatregelen en ambities die ervoor moeten zorgen dat het ook bij u in de buurt veilig en leefbaar wonen is. Zo moet er binnen een gemeente voldoende ruimte voor water zijn. Niet alleen omdat water leuk is om naar te kijken, maar ook om wateroverlast te voorkomen. Want de gevolgen van de klimaatveranderingen zijn ook binnen gemeentegrenzen zichtbaar. Door de klimaatveranderingen valt er meer regen. Wanneer er in bestaande vijvers en sloten niet voldoende ruimte is om die regen op te vangen, is de kans op wateroverlast groter. In waterplannen besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Water moet daarnaast schoon zijn, zodat planten en dieren er in kunnen leven en kinderen er in kunnen spelen. Maar water moet vooral ook leuk zijn. Zowel om naar te kijken als om in te recreëren.

Paraplu

Al deze zaken komen terug in het waterplan. Het waterplan is dus de paraplu van waaruit er in uw omgeving aan water en watergerelateerde zaken wordt gewerkt. Gemeenten en waterschap moeten zich hierbij natuurlijk wel houden aan beleid en regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en de provincie.

Per gemeente

Elke gemeente heeft of werkt aan een waterplan. Wilt u weten wat er bij u in de buurt gaat gebeuren? Of heeft u zelf ideeën en wensen over het water in uw woonplaats? Zie het overzicht van de waterplannen per gemeente op deze site.

Kaart werkzaamheden waterplannen

Benieuwd waar in uw buurt wordt gewerkt aan de maatregelen? Zie onze kaart werkzaamheden waterplannen.

Lees meer over

Schoon water Voldoende water