Streefpeilbesluit Citters I en II, Neerbosch en Malden