Peilbesluiten, beslissingen op maat

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel en niet te weinig water in de sloten staat, regelen de honderden stuwen en gemalen van Waterschap Rivierenland het water in de sloot. Over de hoeveelheid water in sloten, maakt het waterschap afspraken. We willen namelijk rekening houden met de wensen en eisen van de omgeving. Afspraken over het waterpeil in een sloot, zijn dan ook het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces. De uitkomst hiervan is een peilbesluit: een document waarin staat welk waterpeil een bepaald gebied voor de komende tien jaar heeft.

Het vaststellen van een peilbesluit is complex, er zijn veel belangen om rekening mee te houden. Is er natuur, landbouw, recreatie of staan er huizen? Ook waterkwaliteit, cultuurhistorie en archeologie spelen een rol. Om naar al deze belangen te luisteren, is het vaststellen van een peilbesluit iets wat we samen met de omgeving doen. Bij ieder peilbesluit stellen we daarom een klankbordgroep samen, waarin vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties zitten die in het gebied actief zijn. Daarnaast presenteren we tijdens informatiebijeenkomsten in de buurt, nieuwe peilvoorstellen, waar ook u op kunt reageren.

Peilbesluitgebieden

Omdat ieder gebied zo zijn eigen wensen en eisen heeft, gelden er voor verschillende gebieden, verschillende peilbesluiten. We delen het rivierengebied op in zogeheten peilgebieden. Het waterschap telt ruim duizend van deze peilgebieden. Om geen duizenden peilbesluiten te hoeven maken, clusteren we deze peilgebieden in peilbesluitgebieden. Voor elk peilbesluitgebied stelt het waterschap eens in de tien jaar een peilbesluit vast. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de peilbesluitgebieden en kunt zien in welke gebieden de peilbesluiten worden herzien. Met een klik op het betreffende gebied, leest u meer over het gebied, het geldende peilbesluit, het herzieningsproces en momenten van inspraak.

Per gebied

Peilbesluiten en streefpeilenplannen

Deelstroomgebied Vaststelling (streef)peilbesluit Start herziening Opmerkingen
Quarles van Ufford 2016 2025

Voor het gebied Quarles van Ufford in het Land van Maas en Waal hebben we een peilbesluit opgesteld in 2016. Lees meer hierover op de projectpagina Quarles van Ufford.

Lingesysteem (streefpeilenplan)

2017 2026

Voor het gebied van de Linge hebben we een streefpeilenplan opgesteld in 2017. Lees meer hierover op de projectpagina Lingesysteem.

Bommelerwaard 2018 2027

Voor de Bommelerwaard hebben we een nieuw peilbesluit opgesteld in 2017. Lees meer hierover op de projectpagina Bommelerwaard.

Lek en Linge

Tielerwaard

2019 2028

Voor de gebieden Lek & Linge en Tielerwaard hebben we nieuwe peilbesluiten opgesteld in 2019. Lees meer hierover op de projectpagina Lek & Linge en Tielerwaard.

Alblasserwaard 2010 2019
Alm en Biesbosch 2010 2019

Voor het gebiede Alm en Biesbosch stellen we een nieuw peilbesluit op in 2018/ 2019/2020. Lees meer hierover op de projectpagina Alm en Biesbosch.

Bloemers
2011 2020

Citters I en II, Neerbosch en Malden (streefpeilbesluit)

2011

2020

Groesbeek (streefpeilbesluit)

2011 2020

Ooijpolder (streefpeilbesluit)

2011

2020

Neder-Betuwe 2012 2021

Over-Betuwe (streefpeilbesluit)

2012 2021
Vijfheerenlanden 2013 2022

Bewerk Herziening peilbesluiten

Deelstroomgebied Vaststelling (streef)peilbesluit Herziening Opmerkingen
Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard: Hoge Boezem Overwaard

2010

2017/2018

Gedeeltelijke herziening peilbesluit Alblasserwaard: Achterwaterschap

2018

2019

Op de onderliggende pagina’s leest u specifieke informatie over dat gebied, de planning en stand van zaken van het proces en ziet u wie er in de klankbordgroep zit.

 

Lees meer over

Voldoende water