Kern- en beschermingszones dijken

Op de kaart vastgestelde legger waterkeringen staan de dijken in het beheergebied van Waterschap Rivierenland en de bijbehorende kern- en beschermingszones weergegeven. Binnen deze kern- en beschermingszones, gelden geboden en verboden voor bepaalde activiteiten, werkzaamheden en beheer. Deze geboden en verboden zijn bedoeld om de dijken sterk en veilig te houden. U vindt de bij deze geboden en verboden horende regelgeving in de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de beleidsregels.

Voor werkzaamheden in deze zones is een vergunning nodig of het is verplicht om deze werkzaamheden te melden bij het waterschap. In veel gevallen mogen deze werkzaamheden niet plaatsvinden zonder toestemming van het waterschap (zie Vergunningen).

Er zijn drie zones:

  • de kernzone: biedt maximale bescherming voor de waterkering volgens de keur;
  • de beschermingszone: biedt zware bescherming voor de waterkering volgens de keur;
  • de buitenbeschermingszone: biedt een lichte bescherming voor de waterkering volgens de keur, maar is voldoende om bijvoorbeeld aanvullende eisen aan ontgrondingen te stellen.

De informatie op deze kaart is afkomstig uit de Legger Waterkeringen van Waterschap Rivierenland. In de Legger Waterkeringen staan, naast deze informatie ook lengte- en dwarsprofielen van de dijklichamen. Wilt u de Legger Waterkeringen inzien? Neem contact op met afdeling Databeheer Water en Dijken (Contact).