Droogte en hitte

14 september 2018 Ondanks het blijvende neerslagtekort in Nederland en de lage waterstand op de Rijn kan Waterschap Rivierenland het waterpeil voldoende handhaven.
Het waterschap laat op veel plaatsen water in het gebied, zoals bij het Kolff gemaal in Hardinxveld. (Klik voor meer foto's)
Bij Ravenswaaij pompt het waterschap extra water in de Betuwe.
Op de grote rivieren is de waterstand zeven meter lager dan bij het hoogwater van januari.
De rivierdijken zijn in juni nog gemaaid. Voordeel is dat kort gras weinig verdampt.
Bij Arnhem staat de Nederrijn zo laag dat schepen bij Meijnerswijk droog vallen.

Opheffing beregeningsverbod voor gewassen

Ondanks het blijvende neerslagtekort in Nederland kan Waterschap Rivierenland het waterpeil voldoende handhaven. Het beregeningsverbod in het gebied van Waterschap Rivierenland is met ingang van zaterdag 25 augustus 2018 ingetrokken.

Waterkwaliteit

Bij droogte en warmte kan met name in stilstaand water waterkwaliteit achteruit gaan. Het waterschap raadt aan om zwemmen in open water te beperken tot de officiële zwemwaterlocaties. Lees hier meer over wat het waterschap doet met zwemwater.

Nu de droogte langer aanhoudt, krijgen we meer te maken met blauwalg, botulisme en dode vissen. Constateert u meerdere dode vissen of watervogels, of heeft u het vermoeden van blauwalg of botulisme in het water in uw buurt? Neemt u dan contact op met het waterschap via telefoonnummer (0344) 64 90 90. Dit kan 24 uur per dag.
Is de waterkwaliteit onvoldoende, dan neemt de provincie of gemeente maatregelen, zoals een waarschuwing of zwemverbod.