Zwemmen in natuurlijk en open water

Wilt u zwemmen in natuurlijk of open water? Doe dit dan bij voorkeur op de officiële zwemwaterlocaties die de provincies aanwijzen. Tijdens het zwemseizoen meet Waterschap Rivierenland in ieder geval elke twee weken de waterkwaliteit van deze locaties.

Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot en met 30 september. In deze periode controleren wij regelmatig of er bacteriën, zoals bijvoorbeeld blauwalgen, in het water aanwezig zijn. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert die bij inname schadelijk kunnen zijn. Klik hier om meer te lezen over blauwalg en andere verstoringen van het waterevenwicht.

De resultaten van de tweewekelijkse controles geven wij door aan de betreffende provincie. Wanneer de waterkwaliteit onvoldoende is neemt de provincie maatregelen. Dat kan een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod zijn. Als er op een bepaalde plaats zo’n maatregel geldt, dan wordt dit met een bord op de locatie aangegeven en komt er een melding op  www.zwemwater.nl. De informatie staat ook in de zwemwater-app (zie hieronder).

Weten waar u veilig en schoon kunt zwemmen?

Kijk op www.zwemwater.nl voor een overzicht van officiële zwemlocaties en de meest recente informatie over de kwaliteit van het zwemwater bij u in de buurt.

U kunt ook de Zwemwater App downloaden voor Android en Apple. Hier vindt u waar u in uw buurt met een gerust hart kunt zwemmen, en andere handige weetjes over aanwezige voorzieningen bij de verschillende zwemlocaties.

Tips voor zwemmen in natuurwater

Zwemmen in natuurwater is leuk, maar niet zonder risico’s. Wij geven u graag enkele tips:

  • Zwem niet in rivieren, plassen of andere wateren die niet aangewezen zijn als officieel zwemwater;
  • Zwem nooit in de buurt van sluizen in verband met de sterke stroming en mogelijke draaikolken;
  • Zwem niet in de buurt van een drijvende algenlaag, troebel of stinkend water;
  • Zwem niet in water waarin dode vissen of andere dode dieren drijven;
  • Het is onverstandig natuurwater in te slikken;
  • Zwem nooit alleen.

Duiken in rivieren of andere wateren is gevaarlijk. Niet overal is het water even diep en op de bodem kunnen scherpe voorwerpen liggen. Over rivieren varen ook (vracht)schepen. Zwemmers zijn vanaf een schip niet of nauwelijks te zien en door de zuigende werking van grote schepen kunnen zwemmers naar een schip worden toegetrokken.

Klacht of melding?

Ga met gezondheidsklachten na zwemmen naar de huisarts. Door klachten te melden, kunt u helpen voorkomen dat meer mensen ziek worden.

Wilt u een gezondheidsklacht of een melding over zwemwater doorgeven? Neem dan contact op met de betreffende provincie:

-          Provincie Gelderland, T (026) 359 99 99 of mail naar: provincieloket@gelderland.nl

-          Provincie Noord-Brabant, T (073) 681 28 21 of vul het klachtenformulier in.

-          Provincie Utrecht, T (030) 702 33 33 of mail naar: zwemwater@provincie-utrecht.nl

-          Provincie Zuid-Holland, T (0800 90 35) of mail naar: zwemwater@odmh.nl.

Links

Meer informatie over zwemwater vindt u op de website van uw provincie:

Gelderland

Noord-Brabant

Utrecht

Zuid-Holland