Botulisme en blauwalg

Botulisme is een bacterie die actief kan worden in ondiep water waarin de temperatuur boven de 20 graden uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels.

Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert die bij inname schadelijk kunnen zijn. De blauwalg lijkt op een olieachtige laag die op het water ligt. Het waterschap inspecteert regelmatig de locaties waar blauwalg nog voorkomt. Als de problemen voorbij lijken, is het raadzaam nog enige tijd contact met het water te vermijden. Bekijk het actuele overzicht met locaties.

Voorbeeldteksten

Voor gemeenten waar botulisme of blauwalg is vastgesteld, zijn er voorbeeldteksten beschikbaar om te gebruiken voor hun website of andere communicatie:

Voor gemeenten die met botulisme of blauwalg te maken hebben gehad, zijn er voorbeeldteksten beschikbaar om te gebruiken voor hun website of andere communicatie:

Voor meer informatie over botulisme en blauwalg kunt u terecht bij Guido van Pelt, telefoon 0344 – 64 90 93, e-mail g.van.pelt@wsrl.nl.