Informatie voor agrariers

Speciaal voor agrariërs geeft het waterschap een aantal malen per jaar de nieuwsbrief Agrarisch Inzicht uit. Klik op Agrarisch Inzicht en abonneer u op deze gratis nieuwsbrief. De volgende folders en de vorige uitgaven van Agrarisch Inzicht zijn als pdf-bestand te downloaden. U kunt vanaf het scherm lezen als u Acrobat Reader downloadt en installeert.

Oude nummers Agrarisch Inzicht

Agrarisch Inzicht 2017

Agrarisch Inzicht 2016

Agrarisch Inzicht 2015

Subsidieregelingen

Agrarische bedrijven in het rivierengebied kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. Elders op onze website vindt u informatie over deze subsidie voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen.