Het Nieuwe Werken

Hal in kantoor Tiel

Habit@

Habit@ is ons flexibel kantoorconcept. Dit betekent dat er voor iedere soort werkactiviteit een geschikte werkplek is. Voor individueel werk, voor werken in teams, voor vergaderingen en voor werk, waarvoor hoge concentratie nodig is. Dit houdt in dat je als medewerker steeds die werkplek kiest, die het beste bij je werk van dat moment past. Habit@ is ingegeven door veranderingen in ons werk en in de samenleving. We werken steeds meer samen in projecten, steeds met andere collega’s waarbij we wisselen van werkplek.

Open gebouw

Onze werkwijze vraagt om een open gebouw met zo weinig mogelijk muren en met verschillende typen werkruimten, korte loopafstanden en goede (digitale) faciliteiten. Ons nieuwe kantoor is zo ontworpen en ingericht. Het biedt alle gelegenheid tot ontmoeten, concentreren, communiceren en faciliteren.

Klimaatneutraal

Foto kantoor TielWaterschap Rivierenland heeft als eerste waterschap in Nederland een ‘klimaatneutraal’-certificaat ontvangen. De toekenning van het certificaat houdt in dat de CO2-uitstoot van het gebruik van het kantoor en de kilometers die voor het werk worden gereden, worden gecompenseerd met bosaanplant.

Daarnaast gebruikt het nieuwe kantoor geen gas voor de verwarming maar maakt het gebruik van warmte- en koude opslag. Dat kost geen CO2. Ook zijn er maar 400 werkplekken voor de 500 kantoormedewerkers, waardoor zo’n 20% minder bouwvolume nodig was. Ook dat bespaart energie. Er is dus ook sprake van ‘klimaatpreventie’ en niet alleen compensatie in de vorm van bosaanplant.

Film Het Nieuwe Werken

Bekijk #HNW: een film over Het Nieuwe Werken bij Waterschap Rivierenland (Youtube).