Waaiersluizen in de Diefdijk

23 maart 2018 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. En in maart is het thema ‘water’. Waterschap Rivierenland duikt in haar erfgoed. Vandaag: waaiersluizen in de Diefdijk.
Het complex met waaiersluizen in de Linge bij Asperen, werd aangelegd in 1815. Na twee eeuwen is het nog vrijwel intact.

Een dijk zonder water, het lijkt gek. De Diefdijk is een restant van de middeleeuwse opvatting dat als de buren onderliepen, jij droge voeten hield. Op de grens met Gelderland bouwden de Hollanders deze dijk: om het water tegen te houden als de Gelderse rivierdijken braken. Later kreeg de dijk ook een militaire functie, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In oorlogstijd konden de Gelderse polders vollopen om de vijand te stuiten. Nog altijd ligt de dijk op het droge, tussen Lek en Waal.

Waaiersluis

Bij Asperen doorsnijdt de Linge de Diefdijk. In de rivier werden in 1815 waaiersluizen gebouwd – met deuren die als een waaier sluiten. Zo kan de sluis ook dicht bij veel water of sterke stroming. Van dit type zijn er wereldwijd nog maar zeven over. De deuren werden in 2012 nog vernieuwd. Nog altijd is de Diefdijk een belangrijke waterkering. En de Lingesluis bij Asperen een bijzondere historische locatie.

Het waterschapserfgoed

Het archief van Waterschap Rivierenland is digitaal in te zien via www.regionaalarchiefrivierenland.nl. Meer over het erfgoed van het waterschap lees je hier. Over de historische voorgangers van Waterschap Rivierenland verscheen deze winter het boekje 'Van Dijkstoel tot Dorpspolder'. Waterschap Rivierenland biedt inwoners van haar werkgebied de mogelijkheid om het boekje te bestellen, zolang de voorraad strekt. Mail uw gegevens naar j.krom@wsrl.nl o.v.v. Erfgoed.