Laatste vijand voor de poort

20 maart 2018 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. En in maart is het thema ‘water’. Waterschap Rivierenland duikt in haar erfgoed. Vandaag: een laatste vijand voor de poort.
De Waterpoort in Woudrichem, tijdens het hoogwater van januari 2018.

Het rivierengebied telt tal van vestingsteden, groot en klein. De meeste liggen aan een rivier, hun levensader en handelsroute. Hun vestingwallen sloten aan op de rivierdijken. De enige doorgangen waren de stadspoorten. Die hielden niet alleen vijandige troepen tegen, maar bij hoog water ook de rivier.

Coupures

Waterschap Rivierenland beheert tientallen grote en kleine doorgangen in rivierdijken: de coupures. Enkele daarvan zijn nog steeds in stadspoorten van vestingsteden. Zoals in Gorinchem (Dalempoort) en Woudrichem (Loevesteinsepoort en Waterpoort). Op de foto is de Waterpoort in Woudrichem te zien tijdens het hoogwater van januari 2018. Andere coupures in vestingwallen zijn te vinden in bijvoorbeeld Tiel, Zaltbommel, Culemborg, Vianen en Nieuwpoort.

Het waterschapserfgoed

Het rijke archief van Waterschap Rivierenland is digitaal in te zien via www.regionaalarchiefrivierenland.nl. Meer over het erfgoed van het waterschap lees je hier. Over de historische voorgangers van Waterschap Rivierenland verscheen deze winter het boekje 'Van Dijkstoel tot Dorpspolder'. Waterschap Rivierenland biedt inwoners van haar werkgebied de mogelijkheid om het boekje te bestellen, zolang de voorraad strekt. Mail uw gegevens naar j.krom@wsrl.nl o.v.v. Erfgoed.