Internationale wateren in de Ooij

14 maart 2018 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. En in maart is het thema ‘water’. Waterschap Rivierenland duikt in haar erfgoed. Vandaag: internationale wateren in de Ooij.
De feestelijke opening van het Hollands-Duits gemaal in 1934.

Vlak achter de Waalbrug in Nijmegen mondt het Meertje uit in de rivier. Weinigen beseffen dat hier een gebied ontwatert van 16.000 hectare, dat tot ver in Duitsland strekt: de oude polders van de Ooij, de Duffelt en het gebied tot aan Kleef waterden eeuwenlang af via een sluis. Maar als bij een hoge Waal de sluis dicht was, kon het water niet weg.

Troosteloos

Op 27 november 1930 schreef dagblad De Gelderlander over de “troostelooze watervlakte” in de Ooij bij Nijmegen. Er lag inmiddels wel een plan voor een gezamenlijk gemaal. De krant waarschuwde de lezer echter voor alle formaliteiten die bij deze internationale samenwerking kwamen kijken. Kortom: “het gemaal is er nog niet en de menschen zitten met den water-overlast.”

Deichverband

In 1933 werd dit plan toch werkelijkheid: in opdracht van het Nederlandse waterschap Nijmegen-Duitse Grens en het Duitse Deichverband Kleve-Landesgrenze verrees het Hollands-Duits Gemaal. Op 22 februari 1934 werd het gemaal feestelijk geopend door Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers.

Het waterschapserfgoed

Het rijke archief van Waterschap Rivierenland is digitaal in te zien via www.regionaalarchiefrivierenland.nl. Meer over het erfgoed van het waterschap lees je hier. Over de historische voorgangers van Waterschap Rivierenland verscheen deze winter het boekje 'Van Dijkstoel tot Dorpspolder'. Waterschap Rivierenland biedt inwoners van haar werkgebied de mogelijkheid om het boekje te bestellen, zolang de voorraad strekt. Mail uw gegevens naar j.krom@wsrl.nl o.v.v. Erfgoed.